FullHouse Architecture

Making tomorrows more beautiful

FHA tím

Ing. arch. Michal Paulišin

Architect

Ing. arch. Marcel Mikulec

Architect

SINCE 2015

Start at

FullHouse Architecture was created by combining the experience of two architects Ing. arch. Marcel Mikulc a Ing. arch. Michal Paulišin - College classmates who have a vision to create timeless and functional architecture with clients' requirements in mind.

Ing. arch. Michal Paulišin

Ing. arch. Marcel Mikulec

2022

Present

Today authorized architects gained experience from previous studios and especially from the realization of interiors, family houses or larger buildings. By being actively involved in the construction process, they have gained invaluable experience, which they apply in the design of buildings and for each work they have special approach having regard to detail.

Our services are used by private persons, developers, small companies Also International Companies.

HOW DO WE DO IT?

Implementation procedure
your project

Ku každému projektu pristupujeme individuálne a dbáme na jeho špecifické požiadavky. Proklientsky prístup je pre nás samozrejmosťou a okrem splnenia nárokov klienta do návrhov vkladáme aj naše skúsenosti a technické znalosti.  

Kvalita architektúry sa vyznačuje zosúladením klientskych predstáv a skutočným pochopením prostredia, kam je umiestňovaná. Nepracujeme len s metrami štvorcovými a technickými parametrami, ale je pre nás dôležité vytvárať prostredie, kde budú všetky aspekty zosúladené. Jedinečnosť a kvalitu architektonického diela dosahujeme náležitou prácou so svetlom, vetrom či použitím správnych materiálov. Záleží nám na ergonómii, ekológii a využívaní lokálnych zdrojov. 

Priestor, v ktorom žijeme, nás ovplyvňuje viac, než si myslíme. Pre laika je náročné si vybrať správny dizajn a materiály, pretože žijeme v uponáhľanej dobe s obrovským výberom a variabilitou, kde návrhy a realizácie pôsobia vizuálne totožne. Kvalita je však ukrytá vnútri a klient ju spozná až aktívnym používaním. Správne osvetlenie, jednoducho udržiavateľné materiály, funkčný priestor, správna teplota a akustické pôsobenie, čistý vzduch a ďalšie viditeľné i neviditeľné atribúty vplývajú nielen na zmysly človeka, ale aj na jeho zdravie a podvedomie. 

“Rýchlosť” myšlienky a “pomalosť” realizácie je možné prekonať jasným zadaním klienta, otvorenou komunikáciou  a v neposlednom rade aj dôverou v skúsenosti architekta. Je podstatné zhodnotiť klady a zápory priestoru pre interiér alebo pozemku, aby sa návrh čo najviac priblížil k ideálu. Celý proces od projekcie po realizáciu môže trvať od 3-6 mesiacov až po niekoľko rokov.

 • STUDY AND PROJECT

  Interiérovú štúdiu pripravuje náš ateliér do 2 mesiacov od zadania, architektonickú štúdiu rodinného domu vieme vytvoriť za 2 až 6 mesiacov, v závislosti od rozsahu zadania, miery požiadaviek klienta a (počtu) konzultácií. Pri väčších projektoch sa čas vytvorenia štúdie môže predĺžiť na 3 až 12 mesiacov.

  Projekt pre stavebné povolenie alebo kva prebieha spravidla na základe odsúhlasenej štúdie. Príprava tohto projektu trvá 2 a viac mesiacov, podľa zložitosti návrhu, detailnosti spracovania a flexibilite úradníkov, ktorí na tento projekt poskytujú potrebné povolenia. 

 • REALIZATION OF INTERIORS

  For interior design we are talking about 3-6 months for quality implementation. Supporting elements and built-in furniture must be part of the handed over interior and furnishings can be gradually added according to the client's possibilities.

  REALIZATION OF FAMILY HOUSES

  Pre kvalitnú realizáciu je potrebné si vyhradiť 4-6mesiacov. Nosné prvky a vstavaný nábytok musia byť súčasťou odovzdávaného interiéru. Mobiliár môže byť postupne dopĺňaný podľa možností klienta. 

Architekt vytvára koncept, spracováva nekonečný prúd myšlienok, informácií a požiadaviek aby pripravil adekvátne podklady pre zhmotnenie individuálneho architektonického diela. Cieľom klienta aj architekta je navrhnúť a zrealizovať perfektnú stavbu alebo interiér, čo dokážu len vzájomný porozumením a zhodou predstáv o skvelom projekte.  Spokojnosť klienta je pre nás prvoradá, a preto sa snažíme na stránke ponúknuť naše portfólio, aby nás oslovili klienti, ktorých zaujali naše návrhy a chcú sa s nami nadchnúť pre ďalší nový úžasný projekt, a tým vytvoriť niečo originálne, nadčasové a udržateľné. 

Nepatríme medzi partiové ateliéry, avšak ani medzi nadpriemerne nákladné ateliérové štúdio, do ktorého si záujemca ani nedovolí vstúpiť. Pýtame si len adekvátnu hodnotu profesionálov, ktorí venujú svoj čas a skúsenosti dobre odvedenej práci. Načúvame požiadavkám, radíme, ponúkame reálne možnosti návrhov a pracujeme tak, aby sme dodržali rozpočet a kvalitu stavby. Je to síce cesta, ktorá vyžaduje možno väčšie časové rozpätie, ale dbáme na to, aby sme boli s investorom od začiatku až do konca projektu. S kvalitným návrhom sa nám podarí ušetriť financie, ktoré by sa inak minuli na zbytočných zmenách či nepresných cenových ponukách dodávateľov. Okrem obhospodárenia financií ušetríme hlavne čas a trápenie, ktoré by pri realizácii kvalitného priestoru mohli nastať.

We follow our

Manifesto

Every architectural solution must respond to the many stimuli and constraints that shape it as unique and authentic, credible and original architectural work.

Being authentic in architectural design means to create original urban, material, material, technological, programmatic and design solutions a specific architectural problem.

The architectural profession is creative artistic-technical discipline with a social mission. Architects are responsible not only for the professional parameters of specific building and design solutions of clients, but also for the public spaces that individual architecture shares.

Environment belongs to all of us, and a committed architect is responsible for pushing an architectural project forward with great passion and public-spirited motivation, even if it is a private space.

We create and implement

Contact us for successful cooperation

Kontakt mapa
Follow our

Social networks