FullHouse Architecture

Tvoríme krajšie zajtrajšky

FHA tím

Ing. arch. Michal Paulišin

Architekt

Ing. arch. Marcel Mikulec

Architekt

SINCE 2015

Začiatok

Ateliér FullHouse Architecture vznikol spojením skúseností dvoch architektov Ing. arch. Marcela Mikulca a Ing. arch. Michala Paulišina – spolužiakov z vysokej školy, ktorý majú víziu vytvárať nadčasový a funkčnú architektúru so zreteľom na požiadavky klientov.

Ing. arch. Michal Paulišin

Ing. arch. Marcel Mikulec

2022

Súčasnosť

Dnes už autorizovaní architekti získali skúsenosti z predchádzajúcich ateliérov a najmä z realizácií interiérov, rodinných domov či väčších stavieb. Aktívnym zapojením sa do procesu výstavby získali neoceniteľné skúsenosti, ktoré aplikujú pri návrhoch stavieb a pre každé dielo majú osobitý prístup so zreteľom na detail.

Naše služby využívajú súkromné osoby, developeri, malé firmy aj medzinárodné spoločnosti.

AKO TO ROBÍME?

Postup pri realizácií
vášho projektu

Každý projekt je pre nás individuálny a špecifický. Požiadavky klientov sú pre nás dôležité a do návrhov a realizácií vkladáme nielen nápady ale aj naše skúsenosti, technické znalosti. Chceme prinášať inovácie, avšak občas je za tým predĺženie termínov, no na konci dňa je pre nás dôležitá spokojnosť klienta, najmä pri dlhodobom užívaní zrealizovaného priestoru.

Kvalita architektúry sa vyznačuje pochopením prostredia kde je umiestňovaná, zhmotnením a doladením požiadaviek klienta, a v neposlednom rade aj užívateľským komfortom. Nepracujeme len s metrami štvorcovými a technickými parametrami, ale vytvárame prostredie kde sú všetky aspekty zosúladené. Práca so svetlom, vetrom a materiálmi dodá jedinečnosť diela architektúry. Práca s lokálnymi zdrojmi, ekológia a ergonómia vytvoria dôležité a hodnotné vzťahy.

Priestor v ktorom žijeme nás ovplyvňuje viac než si myslíme. V dnešnej rýchlej dobe, s obrovským výberom je častokrát pre laika obtiažne správne si vybrať. Vizuálne pôsobia návrhy aj realizácie podobne, kvalita je však ukrytá vo vnútri a klient ju zistí až používaním. Správne osvetlenie, jednoducho udržiavateľné materiály, priestor, teplo, zvuk, vzduch a vôňa budú vplývať na naše zmysli, zdravie aj podvedomie.

“Rýchlosť” myšlienky a “pomalosť” realizácie je možné prekonať jasným zadaním klienta, otvorenou komunikáciou  a v neposlednom rade aj dôverou v skúsenosti architekta. Už pri výbere priestoru interiéru alebo pozemku môže architekt pomôcť zhodnotením kladov a záporov, keďže ideal neexistuje. Celý proces od projektice po realizáciu môže trvať od 3-6 mesiacov až po niekoľko rokov.

 • ŠTÚDIA A PROJEKT


  Architektonickú štúdiu interiéru pripravujeme do 2 mesiacov od zadania, štúdiu rodinného domu 2-6 mesiacov podľa veľkosti zadania, pripravenosti klienta a konzultácií. Pri väčších projektoch sa štúdie môžu tvoriť od 3 do 12 aj viac mesiacov.

  Projekt pre stavebné povolenie alebo realizáciu pripravujeme vždy na základe odsúhlasenej študie a jeho príprava trvá od 2 mesiacov podľa zložitosti návrhu, detailnosti  spracovania a najmä pružnosti úradníkov a ich povolení.

 • REALIZÁCIE INTERIÉROV


  Pri realizácií interiéru sa bavíme o 3-6 mesiacoch pre kvalitnú realizáciu. Nosné prvky a vstavaný nábytok musia byť súčasťou odovzdaného interiéru a mobiliár môže byť postupne dopĺňaný podľa možností klienta.

  REALIZÁCIE RODINNÝCH DOMOV

  Pri rodinných domoch treba počítať 3-9 mesiacov pre vybavenie povolení  a 9-24 mesiacov pre samotnú stavebnú realizáciu, niektoré detail sa môžu dorábať alebo dolaďovať aj v priebehu užívania stavby.

Architekt vytvára koncept, spracováva nekonečný prúd myšlienok, informácií a požiadaviek aby pripravil adekvátne podklady pre zhmotnenie individuálneho architektonického diela. Spoločným porozumením architekta a klienta vieme navrhnúť a aj zrealizovať perfektné stavby a interiéry ktoré si zamilujete. Občas sa stane, že si máme iné predstavy ako klient, ale je to úplne normálne. Preto máme na stránke portfolio a očakávame že nás oslovia klienti ktorým sa naše práce páčia.

Nie sme najlacnejší ale ani najdrahší. Pýtame si len adekvátnu hodnotu profesionálov, ktorí venujú svoj čas a skúsenosti klientovi. Dobre počúvame požiadavky, radíme, ponúkame reálne možnosti návrhov a pracujeme tak aby sme dodržali rozpočet a kvalitu stavby. Zázraky na počkanie však nerobíme, ale budeme s Vami od začiatku až do konca projektu. S kvalitným návrhom ušetríme financie, ktoré by sa inak minuly na zbytočných zmenách či nepresných cenových ponukách dodávateľov. Ušetríme hlavne čas a trápenie pri relaizácií kvalitného priestoru.

Riadime sa našim

Manifestom

Každé architektonické riešenie musí reagovať na množstvo podnetov ale aj obmedzení, ktoré ho formujú ako jedinečné a autentické, hodnoverné (dôveryhodné) a originálne architektonické dielo.

Byť autentickým v architektonickom navrhovaní znamená vytvárať pôvodné urbanistické, hmotové, materiálové, technologické, programové a dizajnérske riešenie konkrétneho architektonického problému.

Architektonická profesia je kreatívnou umelecko-technickou disciplínou so spoločenským poslaním. Architekti sú zodpovední nielen za odborné parametre konkrétnych stavebno-dizajnérskych riešení klientov, ale aj za verejné priestory ktoré individuálna architektúra zdieľa.

Životné prostredie patrí nám všetkým a angažovaný architect je zodpovený za presadenie architektonického projektu s veľkým zaujatím a verejnoprospešnou motiváciou, aj keď sa jedná o privátny priestor.

Tvoríme a realizujeme

Kontaktujte nás pre úspešnú spoluprácu

Kontakt mapa
Sledujte naše

Sociálne siete