FullHouse Architecture

Tvoríme krajšie zajtrajšky

FHA tím

Ing. arch. Michal Paulišin

Architekt

Ing. arch. Marcel Mikulec

Architekt

SINCE 2015

Začiatok

Ateliér FullHouse Architecture vznikol spojením skúseností dvoch architektov Ing. arch. Marcela Mikulca a Ing. arch. Michala Paulišina – spolužiakov z vysokej školy, ktorý majú víziu vytvárať nadčasový a funkčnú architektúru so zreteľom na požiadavky klientov.

Ing. arch. Michal Paulišin

Ing. arch. Marcel Mikulec

2022

Súčasnosť

Dnes už autorizovaní architekti získali skúsenosti z predchádzajúcich ateliérov a najmä z realizácií interiérov, rodinných domov či väčších stavieb. Aktívnym zapojením sa do procesu výstavby získali neoceniteľné skúsenosti, ktoré aplikujú pri návrhoch stavieb a pre každé dielo majú osobitý prístup so zreteľom na detail.

Naše služby využívajú súkromné osoby, developeri, malé firmy aj medzinárodné spoločnosti.

AKO TO ROBÍME?

Postup pri realizácií
vášho projektu

Ku každému projektu pristupujeme individuálne a dbáme na jeho špecifické požiadavky. Proklientsky prístup je pre nás samozrejmosťou a okrem splnenia nárokov klienta do návrhov vkladáme aj naše skúsenosti a technické znalosti.  

Kvalita architektúry sa vyznačuje zosúladením klientskych predstáv a skutočným pochopením prostredia, kam je umiestňovaná. Nepracujeme len s metrami štvorcovými a technickými parametrami, ale je pre nás dôležité vytvárať prostredie, kde budú všetky aspekty zosúladené. Jedinečnosť a kvalitu architektonického diela dosahujeme náležitou prácou so svetlom, vetrom či použitím správnych materiálov. Záleží nám na ergonómii, ekológii a využívaní lokálnych zdrojov. 

Priestor, v ktorom žijeme, nás ovplyvňuje viac, než si myslíme. Pre laika je náročné si vybrať správny dizajn a materiály, pretože žijeme v uponáhľanej dobe s obrovským výberom a variabilitou, kde návrhy a realizácie pôsobia vizuálne totožne. Kvalita je však ukrytá vnútri a klient ju spozná až aktívnym používaním. Správne osvetlenie, jednoducho udržiavateľné materiály, funkčný priestor, správna teplota a akustické pôsobenie, čistý vzduch a ďalšie viditeľné i neviditeľné atribúty vplývajú nielen na zmysly človeka, ale aj na jeho zdravie a podvedomie. 

“Rýchlosť” myšlienky a “pomalosť” realizácie je možné prekonať jasným zadaním klienta, otvorenou komunikáciou  a v neposlednom rade aj dôverou v skúsenosti architekta. Je podstatné zhodnotiť klady a zápory priestoru pre interiér alebo pozemku, aby sa návrh čo najviac priblížil k ideálu. Celý proces od projekcie po realizáciu môže trvať od 3-6 mesiacov až po niekoľko rokov.

 • ŠTÚDIA A PROJEKT

  Interiérovú štúdiu pripravuje náš ateliér do 2 mesiacov od zadania, architektonickú štúdiu rodinného domu vieme vytvoriť za 2 až 6 mesiacov, v závislosti od rozsahu zadania, miery požiadaviek klienta a (počtu) konzultácií. Pri väčších projektoch sa čas vytvorenia štúdie môže predĺžiť na 3 až 12 mesiacov.

  Projekt pre stavebné povolenie alebo kva prebieha spravidla na základe odsúhlasenej štúdie. Príprava tohto projektu trvá 2 a viac mesiacov, podľa zložitosti návrhu, detailnosti spracovania a flexibilite úradníkov, ktorí na tento projekt poskytujú potrebné povolenia. 

 • REALIZÁCIE INTERIÉROV

  Pri realizácií interiéru sa bavíme o 3-6 mesiacoch pre kvalitnú realizáciu. Nosné prvky a vstavaný nábytok musia byť súčasťou odovzdaného interiéru a mobiliár môže byť postupne dopĺňaný podľa možností klienta.

  REALIZÁCIE RODINNÝCH DOMOV

  Pre kvalitnú realizáciu je potrebné si vyhradiť 4-6mesiacov. Nosné prvky a vstavaný nábytok musia byť súčasťou odovzdávaného interiéru. Mobiliár môže byť postupne dopĺňaný podľa možností klienta. 

Architekt vytvára koncept, spracováva nekonečný prúd myšlienok, informácií a požiadaviek aby pripravil adekvátne podklady pre zhmotnenie individuálneho architektonického diela. Cieľom klienta aj architekta je navrhnúť a zrealizovať perfektnú stavbu alebo interiér, čo dokážu len vzájomný porozumením a zhodou predstáv o skvelom projekte.  Spokojnosť klienta je pre nás prvoradá, a preto sa snažíme na stránke ponúknuť naše portfólio, aby nás oslovili klienti, ktorých zaujali naše návrhy a chcú sa s nami nadchnúť pre ďalší nový úžasný projekt, a tým vytvoriť niečo originálne, nadčasové a udržateľné. 

Nepatríme medzi partiové ateliéry, avšak ani medzi nadpriemerne nákladné ateliérové štúdio, do ktorého si záujemca ani nedovolí vstúpiť. Pýtame si len adekvátnu hodnotu profesionálov, ktorí venujú svoj čas a skúsenosti dobre odvedenej práci. Načúvame požiadavkám, radíme, ponúkame reálne možnosti návrhov a pracujeme tak, aby sme dodržali rozpočet a kvalitu stavby. Je to síce cesta, ktorá vyžaduje možno väčšie časové rozpätie, ale dbáme na to, aby sme boli s investorom od začiatku až do konca projektu. S kvalitným návrhom sa nám podarí ušetriť financie, ktoré by sa inak minuli na zbytočných zmenách či nepresných cenových ponukách dodávateľov. Okrem obhospodárenia financií ušetríme hlavne čas a trápenie, ktoré by pri realizácii kvalitného priestoru mohli nastať.

Riadime sa našim

Manifestom

Každé architektonické riešenie musí reagovať na množstvo podnetov ale aj obmedzení, ktoré ho formujú ako jedinečné a autentické, hodnoverné (dôveryhodné) a originálne architektonické dielo.

Byť autentickým v architektonickom navrhovaní znamená vytvárať pôvodné urbanistické, hmotové, materiálové, technologické, programové a dizajnérske riešenie konkrétneho architektonického problému.

Architektonická profesia je kreatívnou umelecko-technickou disciplínou so spoločenským poslaním. Architekti sú zodpovední nielen za odborné parametre konkrétnych stavebno-dizajnérskych riešení klientov, ale aj za verejné priestory ktoré individuálna architektúra zdieľa.

Životné prostredie patrí nám všetkým a angažovaný architect je zodpovený za presadenie architektonického projektu s veľkým zaujatím a verejnoprospešnou motiváciou, aj keď sa jedná o privátny priestor.

Tvoríme a realizujeme

Kontaktujte nás pre úspešnú spoluprácu

Kontakt mapa
Sledujte naše

Sociálne siete