FARBY PRE JEDINEČNÝ INTERIÉR

Farba je významný výrazový prostriedok, ktorý dokáže ovplyvniť naše nálady a pocity. Každý človek má vlastné spektrum preferovaných farieb. Ich vplyv na vytvorenie príjemnej atmosféry a na fyziologické účinky človeka sú neobyčajné. Do interiéru si vyberáme farby, ktoré podvedome spájame s príjemnými pocitmi či zážitkami. Pri správnej voľbe je však dobré poznať psychológiu a účinky farieb. Ak […]

STAVIAME DOM – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA I.

Skôr než začneme vybavovať povolenia k výstavbe rodinného domu, je potrebný projekt. Čo takýto projekt obsahuje a čo je v ňom dôležité? Sú dnešné projekty drahé? Cena často súvisí od úžitkovej plochy domu, jeho zložitosti resp. v prípade interiéru bytu aj od komplikovanosti návrhu a použitých materiálov.  Architekt vie byť nápomocný a dobrý projektom ušetrí nielen čas, ale aj financie. […]

Tvoríme a realizujeme

Kontaktujte nás pre úspešnú spoluprácu

Kontakt mapa
Sledujte naše

Sociálne siete